Endüstriyel üretimin her geçen gün daha da ivme kazandığı günümüzde voltaj düzenleyici cihazlar, işletmelerin vazgeçilmez ekipmanları arasında yer almaktadır. Voltaj düzenleyiciler, elektrikle çalışmakta olan cihazların kullanmakta olduğu enerjideki dalgalanmaları önlemekte, doğru voltajda enerji sağlamaktadır. Enerjide yaşanabilecek dalgalanmaların önlenmesi nedeniyle voltaj düzenleyiciler, çeşitli alanlarda faaliyet göstermekte olan endüstriyel işletmelerin elektrik enerjisi kaynaklarını verimli ve düzgün bir şekilde kullanmasına yardımcı olmaktadır.

Voltaj düzenleyici nedir?

Voltaj düzenleyici, elektrik enerjisinde meydana gelebilecek voltaj dalgalanmalarını dengeleyerek istikrarlı bir voltaj sağlamakta olan elektrik cihazıdır. Bu cihazlar, voltajın farklı nedenlerden dolayı düşmesi ya da yükselmesini önlemek için üretilmektedir. Voltaj düzenleyiciler, AC veya DC voltaj kaynaklarından gelen voltaj dalgalanmalarını kontrol etmekte ve böylelikle işletmelerde kullanılan ekipmanlara enerjinin sabit bir voltajda ulaşmasını sağlamaktadır. Voltaj düzenleyiciler; voltaj yükselmesini, düşmesini ve voltajda çeşitli şekillerde meydana gelebilecek dengesizlikleri önlemekte ve voltajı kontrol altında tutarak değişken halden dengeli/kararlı hale getirmektedir. Voltaj düzenleyiciler, endüstriyel işletmelerin elektrik kaynaklarında meydana gelebilecek voltaj dalgalanmalarının sebep olacağı problemlerin çözümünde etkin rol almaktadır.

Monofaze Servo Voltaj Düzenleyici

Voltaj düzenleyicilerin avantajları

 1. Elektrik Enerjisi Kaynaklarını Korur: Voltaj düzenleyiciler, enerji kaynaklarında meydana gelebilecek dalgalanmaları kontrol etmekte ve böylelikle elektrikli cihazları aşırı voltajdan kaynaklanan hasarlardan korumaktadır.
 2. Enerji Tasarrufu: Voltaj düzenleyiciler, enerji tüketimini en iyi duruma getirmekte ve işletmelerin enerji maliyetlerinin azalmasına katkı sağlamaktadır.
 3. Daha Az Bakım İhtiyacı: Voltaj düzenleyiciler, cihazların doğru voltajda çalışmasını sağlamakta ve böylelikle cihazların ömrünü uzatmaktadır. Bu durum, cihazların bakım ihtiyacının azalması sonucunu da beraberinde getirmekle birlikte kullanıcısına ekonomik bir katkı da sağlamaktadır.
 4. Güvenlik: Voltaj düzenleyiciler, işletmelerin çalışanlarını güvende tutmasına hizmet etmektedir. Zira sabit halde bulunmayan ve dalgalanmaya konu olan voltajın düzenlenmesi, işletmede bulunan çalışanların elektrik çarpması gibi tehlikeli ve hayati durumlarla karşılaşmalarını da önlemektedir.

Voltaj düzenleyicilerin kullanım alanları

Voltaj düzenleyiciler endüstriyel işletmelerin enerji kaynaklarındaki dalgalanmaların kontrol edilmesine ve doğru voltajda enerji sağlanmasına yardımcı olması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Endüstriyel üretim, tıbbi cihazlar, veri merkezleri, telekomünikasyon ve otomotiv endüstrisi gibi pek çok farklı alanda voltaj düzenleyici kullanımı tercih edilmektedir.

 1. Endüstriyel Üretim: Endüstriyel üretim işletmelerinde voltaj düzenleyiciler sıklıkla tercih edilmektedir zira voltaj düzenleyiciler üretim hatlarında kullanılan cihazların doğru voltajda çalışmasını sağlamaktadır. Cihazların doğru voltajda çalışmasının sağlanması, üretim hatlarının kesintisiz ve çok daha verimli çalışmasını sağlamaktadır.
 2. Tıbbi Cihazlar: Tıbbi cihazların doğru voltajda ve süreklilik arz edecek şekilde çalışması hayati önem taşımaktadır. Voltaj düzenleyiciler, hayati önemi haiz tıbbi cihazların doğru voltajda çalışmasını sağlayarak hastaların güvenliğinin sağlanmasına da ortam hazırlamaktadır.
 3. Veri Merkezleri: İşletmelerin en özenli unsurları arasında yer alan veri merkezlerinde de voltaj düzenleyiciler sıklıkla tercih edilmektedir. Voltajda meydana gelebilecek dalgalanmalar, veri merkezlerinde yer alan cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilmektedir. Voltaj düzenleyiciler sayesinde veri merkezlerinde doğru voltaj sağlanmakta ve böylelikle cihazların düzenli bir şekilde çalışması temin edilmektedir.
 4. Telekomünikasyon: Telekomünikasyon işletmelerinde telefon hatlarının kesintisiz ve yüksek performanslı çalışması son derce önem arz ettiğinden, bu durumun sağlanması için için voltaj düzenleyiciler tercih edilmektedir. Telekomünikasyon alanında sıklıkla tercih edilmekte olan voltaj düzenleyiciler, telefon hatlarındaki dalgalanmaları kontrol etmekte ve böylece hatların daha düzgün ve verimli çalışmasını sağlamaktadır.
 5. Otomotiv Endüstrisi: Otomotiv endüstrisindeki üretim hatları, doğru voltajda çalışması gereken birçok cihazı barındırmaktadır. Voltaj düzenleyiciler, bu cihazların doğru voltajda çalışmasını sağlamakta ve üretim hatlarının verimli ve kesinti gerçekleşmeksizin çalışmasını sağlamaktadır.
Trifaze Servo Voltaj Düzenleyici

Trifaze Servo Voltaj Düzenleyici

Voltaj Düzenleyici Çeşitleri ve Türleri

Voltaj düzenleyiciler, kullanım alanlarına göre farklı tiplere ayrılmaktadır. İşlevleri birbirinden farklılık arz etmekte olan olan birçok farklı türde voltaj düzenleyici bulunmaktadır.

 1. Seri Voltaj Düzenleyicileri: Seri voltaj düzenleyiciler, düşük güçlü cihazlar için tasarlanmış olup tipik olarak entegre devreler üzerinde bulunmaktadır. Seri voltaj düzenleyiciler, voltajı sabit bir seviyede tutmak için dirençler ve zener diyotları kullanmaktadır.
 2. Anahtarlama Voltaj Düzenleyicileri: Bu tür voltaj düzenleyiciler, seri voltaj düzenleyicilerine göre daha yüksek güç gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Anahtarlama voltaj düzenleyicilerde voltajı ayarlamak için kontrollü bir anahtar kullanılmaktadır. Anahtarlama voltaj düzenleyiciler, bir anahtarlama devresi ve kontrol devresi kullanarak voltajın sabit bir seviyede tutulmasına hizmet etmektedir. Anahtarlama voltaj düzenleyicileri, yüksek verimlilik ve daha düşük ısı üretimi sağlamaktadır.
 3. Statik Voltaj Düzenleyicileri: Statik voltaj düzenleyicileri, özellikle kritik güç gerektiren uygulamalar başta olmak üzere pek çok farklı uygulama alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Statik voltaj düzenleyicileri, AC voltajı doğru voltaja dönüştürmekte ve daha sonra doğru voltajı sabit bir seviyede tutmaktadır. Bu tür voltaj düzenleyicileri, hızlı tepki süresinin yanında ayrıca düşük harmonik bozulma ve yüksek güvenilirlik de sunmaktadır.
 4. Mikro İşlemcili Voltaj Düzenleyicileri: Mikro işlemcili voltaj düzenleyicileri, diğer tüm voltaj düzenleyicilerinin işlevlerini yerine getirmektedir ancak aynı zamanda mikro işlemci teknolojisi de kullanarak daha fazla kontrol sağlamaktadır. Özellikle endüstriyel otomasyon ve kontrol uygulamaları başta olmak üzere farklı alanlarda mikro işlemcili voltaj düzenleyicileri kullanılmaktadır.

Voltaj Düzenleyici Fiyatları

Elektrikle çalışmakta olan cihazların bağlı olduğu besleme hattındaki gerilim dalgalanmalarını önleyerek cihazların zarar görmesini engelleyen voltaj düzenleyicilerin farklı türleri ve işlevleri bulunmaktadır. Voltaj düzenleyici türleri arasındaki farklılık, fiyat farklılığını da beraberinde getirmektedir. Voltaj düzenleyici fiyatları; cihazın özelliğine, cihazın gücüne, yüksekliğine, tipine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazı basit seri voltaj düzenleyicileri, düşük güç gerektiren uygulamalar için uygun fiyatlı olarak sunulabilirken, daha yüksek güç gerektiren anahtarlama voltaj düzenleyicileri daha pahalı olarak sunulabilmektedir. Statik voltaj düzenleyicileri, daha yüksek güçlü uygulamalar için uygun olması sebebiyle, daha yüksek fiyat etiketleri de gündeme gelebilmektedir. Mikro işlemcili voltaj düzenleyicileri ise daha karmaşık kontrol gerektiren uygulamalar için kullanılmasından ötürü ve daha yüksek fiyatları beraberinde getirmektedir. Her ne kadar voltaj düzenleyicileri bazı uygulamalar için yüksek maliyetli olarak görünse de; güç kaybı yaşanması, aşırı voltaja maruz kalınması ve güç kaynaklarıyla ilgili diğer sorunların meydana gelmesi durumunda yaşanan bu durumları engellemek ve işletmenin devamlılığını sağlamak için bir voltaj düzenleyici kullanılması son derece önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir